Kas ir KASKO apdrošināšana

Marts 2021 | Aktualizēts: Augusts 2023Atšķirībā no OCTA, kas Latvijā ir obligāta visiem transportlīdzekļiem, kas piedalās satiksmē, lai segtu izmaksas, ja tiek sabojāts kāda cita īpašums vai nodarīts savainojums, KASKO apdrošināšana parasti nav obligāta. Tomēr, ja Tu sava transportlīdzekļa iegādi finansē izmantojot līzinga kompāniju vai banku, aizdevējs var pieprasīt, lai auto būtu KASKO apdrošināšana, kas aizsargās to finansiālās intereses par konkrēto transportlīdzekli.

KASKO sedz arī ar sadursmēm nesaistītus incidentus, piemēram, zādzību, vandālismu vai dabas katastrofas, piemēram, krusas un vētras laikā krītošus kokus. KASKO kompensē bojājumus tavai automašīnai pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli vai dzīvnieku pat tad, ja tu esi vainojams sadursmē. Tā ir galvenā astšķirība no OCTA polsies.


Vai KASKO apdrošināšana ir obligāta?

Atšķirībā no OCTAs, kas ir obligāta, KASKO apdrošināšana parasti nav obligāta. Tomēr, ja tavu auto finansē banka vai līzinga kompānija vai ja savu auto ikdienas vajadzībām tu iznomā, tad KASKO noteikti būs obligāta prasība, jo aizdevējs vai iznomātājs gribēs aizsargāt savu ieguldījumu.


Kā tiek noteikta KASKO apdrošināšanas prēmija?

KASKO apdrošināšanas prēmijas ietekmē tādi faktori kā tava transportlīdzekļa marka un modelis, jauda, vecums, tava braukšanas vēsture, tavs vadītāja stāžs, reģistrācijas pilsēta vai reģions, izvēlētie pašriski un polisē papildus iekļauti riski vai tādi papildinājumi kā pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana un servisa maiņas auto.

Piemēram, sporta automašīnai KASKO noteikti būs dārgāka nekā ģimenes sedanam paaugstināto remonta izmaksu dēļ, un var tikt piemērots lielāks pašrisks, piemēram, zādzībai vai auto norakstīšanai.


Kāda ir atšķirība starp pašrisku un limitu KASKO apdrošināšanā?

Pašrisks ir summa, ko maksā no savas kabatas par segto atlīdzību, ko apdrošinātājs atskaitīs no izmaksājamās atlīdzības vai prasīs tev segt daļu remonta izmaksas pašriska apmērā.

Limits ir maksimālā summa, ko apdrošinātājs maksās par gadījumu. Piemēram, ja tavā polisē ir 500 eiro pašrisks auto stiklojuma bojājumiem un 5 000 eiro limits šādu bojājumu segšanai. Ja notiek apdrošināšanas gadījums, kad tava auto stiklojumam ir radīti zaudējumi, kas pārsniedz limitu, tad apdrošinātājs segs remonta izdevumus tikai šī limita ietvaros 5 000 eiro un ieturēs 500 eiro pašrisku no tevis. Rezultātā no apdrošinātāja saņemsi 4 500 eiro kompensāciju.


Vai KASKO apdrošināšana ir spēkā, ja manu auto vada kāds cits?

Parasti KASKO apdrošināšana attiecas uz tavu transportlīdzekli, nevis konkrētu vadītāju. Taču, parasti KASKO polisēs arī tiek atrunāts transportlīdzekļa jaunākā vadītāja vecums, jo dažādas vecuma grupas var ietekmēt riska izvērtēšanu un līdz ar to KASKO cenu.

Piemēram, ja polisē esi norādījis savu vecumu kā jaunāko lietotāju, bet savu auto būsi iedevis jaunakam draugam vai radiniekam un būs noticis kāds negadījums, tad atlīdzības lietas izvērtēšanā šis fakts tiks ņemts vērā un apdrošinātājs ir tiesīgs atlīdzību izmaksāt nepilnā apmērā.


Kas ir pašrisks

Pašrisks ir summa, kuru apdrošinātājs atvelk no atlīdzības summas, kuru tas izmaksās Tev pēc pieteikta atlīdzības gadījuma. Ne visos gadījumos apdrošinātājs prasa maksāt pašrisku, bet bieži vien par šādu ekstru Tu maksā vairāk pērkot polisi.

Pašrisku var iedalīt šādās grupās:

Pašrisks ir Tava līdzdalība apdrošināšanā, jeb Tevis izvēlēta riska daļa, ko apņemies segt no saviem līdzekļiem, kad iestāsies negadījums. Pašrisku Tavs apdrošinātājs atskaita no izmaksājamās atlīdzības summas. Piemēram, ja auto remontdarbi darbi tiek novērtēti uz 1 000 EUR un polisē ir norādīts pašrisks 140 EUR, tad apdrošinātājs Tev izmaksās 860 EUR. Jo lielāku pašrisku Tu izvēlies, jo mazāk būs jāmaksā par polises iegādi.


Kas tiek apdrošināts ar KASKO polisi

Ceļu satiksmes negadījums, sadursme ar dzīvnieku, zādzība, apzagšana, ļaunprātīga bojājumu nodarīšana, logu un vēstiklu bojājumi, aprīkojuma + sporta inventāra zādzība, uguns/dabas stihiju nodarītie bojājumi, priekšmetu/vielu uzkrišana, transportēšana pēc negadījuma, numura zīme, hidrotrieciens, atslēgas/pultis, salonā atstātās mantas, neatbilstošas degvielas uzpilde un arī citi riski.


Vai KASKO polise ir jāvadā līdzi

Nē, KASKO polise nevienam jārāda nav, tāpēc nav nepeiciešams mašīnā glabāt polises izdruku. Pietiek ar to, ka polise ir saglabāta Tavā e-pastā vai kur citur, ja ir nepieciešams pārskatīt polises nosacījumus vai nepieciešams polises numurs piesakot atlīdzību pie sava apdrošinātāja.


Kas ir Bonus Malus klase un kā tā tiek aprēķināta

Bonus Malus ir riska klase, kurā apdrošināšanas kompānijas iedala autovadītājus balstoties uz viņu apdrošināšanas vēsturi, kura veidojas to apdrošināšanas gadījumiem un kopējo apdrošināto dienu skaitu. Jo ilgāk esi apdrošinājis savu auto un mazāk Tev ir bijuši atlīdzību gadījumi, jo augstāka būs Tava Bonus Malus klase. Augstāka BM klase nozīmē lētāku polisi. Sākumā ikvienam tiek piešķirta 6. riska klase un katra gada septembrī tā tiek pārrēķināta. 1. klase ir viszemākā un 17. ir augstākā kādu iespējams iegūt. Autovadītājiem ar 1. BM klasi apdrošināšana būs daudz dārgākas kā tiem ar 17. klasi.


Vai polise būs spēkā, ja ar auto brauks kāds cits

Tas ir atkarīgs no tavas polises nosacījumiem. Ir apdrošinātāji, kuri par šādiem gadījumiem piemēro augstāku pašrisku vai izmaksā nepilnu atlīdzības summu par zaudējumiem, ko negadījumā radījis vadītājs, kurš ir jaunāks par polisē norādīto vecumu. Ja zini, ka Tavu auto ikdienā vadīs arī personas jaunākas par Tevi, tad par šo noteikti ir vērts pārliecināties pirms polises iegādes un nepieciešamības gadījumā no sava apdrošinātāja pieprasīt izmaiņas polises nosacījumos.


Vai par KASKO var maksāt vairākās daļās

Jā, bet iespējamais maksājumu skaits par KASKO polisi ir atkarīgs katra apdrošinātāja piedāvātā. Ir apdrošinātāji, kuri ļauj polises cenu sadalīt arī ikmēneša maksājumos. Jāņem vērā, ka dalītajam maksājumam polises cena par pieaugt par dažiem eiro.


Kas ir auto papildu aprīkojums

Par transportlīdzekļa papildaprīkojumu mēdz dēvēt navigācijas un audio sistēmas, jumta bagāžnieku, velosipēda stiprinājumus, bērnu sēdekļus, telefona turētājus utml.


Vai pirms polises stāšanās spēkā auto ir jāved atrādīt apdrošinātājam

Ir apdrošinātāji, kuru obligāta prasība ir auto fiziska atrādīšana pirms polises stāšanās spēkā, taču visbiežāk pietiek vien ar transportlīdzekļa fotogrāfiju nosūtīšanu e-pastā. Apdrošinātājs lūgs nosūtīt fotogrāfijas, kuršs redzama ransportlīdzekļa ārpuse dažādos leņķos, salons, papildaprīkojums, drošības sistēmas, pilns atslēgu komplekts un tehniskās pases abas puses.


Kādos gadījumos var atteikt atlīdzības izmaksu

Noslēdzot jebkuru apdrošināšanas līgumu mēs iesakām iepazīties ar polises nosacījumiem, apdrošinātajiem riskiem un arī izņēmumu gadījumiem, kuros apdrošinātājs kompensāciju neizmaksās.

Runājot par KASKO apdrošināšanu ir daži faktori, kas var ietekmēt apdrošinātāja lēmumu par atlīdzības izmaksu un tās apmēru. Piemēram:


Lai iegādātos KASKO polisi, auto ir jābūt aprīkotam ar īpašām drošības sistēmām

Noteikti ir jābūt vismaz rūpnīcas uzstādītai signalizācijai, kā arī diviem atslēgu komplektiem. Ja Tavs auto ir īpašā riska kategorijā, tad apdrošinātāji var prasīt uzstādīt papildu drošības sistēmas (piemēram, imobilaizeri vai izsekošanas ierīci), lai KASKO polisē apdrošināts būtu arī zādzības risks. Neievērojot apdrošinātāja nosacījumus var gadīties, ka tiek atteikta atlīdzības izmaksa vai tā tiek izmaksāta daļēji.


Ko darīt, ja KASKO ir par dārgu

Ja auto ir vecāks par 15 gadiem, tad lielākā daļa apdrošinātāju KASKO polisi nepiedāvās vai tā būs tik dārga, ka izdevīgāk būtu nopirkt jaunu auto, kā samaksāt par polisi. Šādos gadījumos talkā nāk KASKO vieglā versija ko mēdz dēvēt par Mini KASKO vai OCTA Pluss.

Šādu apdrošināšanas veidu, kuru iespējams iegādāties arī internetā, piedāvā tikai Compensa apdrošināšana, ko sauc par Zelta OCTA polisi. Zelta OCTA kompensē zaudējumus, kas radušies Tavam auto pēc sadursmes ar dzīvnieku vai citu transportlīdzekli pat tad, ja negadījumā esi vainīgā puse. Parastā OCTA zaudējumus Tavam auto nesedz.


Kā saņemt KASKO apdrošināšanas atlīdzību

Katram apdrošinātājam sava kārtība, taču ērtākie un populārākie veidi apdrošināšanas atlīdzības pieteikšanai ir aizpildīt formu internetā vai zvanīt pa tālruni.

Ja iestājies ceļu satiksmes negadījums vai esi atgriežoties pie sava auto esi konstatējis tam radītus bojājumus, mēs iesakām nekavējoties sazināties ar savu apdrošinātāju. Tavs apdrošinātājs pastāstīs kā pareizi rīkoties tālāk, tādā veidā izslēdzot iespēju nesaņemt apdrošināšanas atlīdzību, ja iepriekš ievēroti polises noteikumi un apdrošinātāja norādījumi. Ne vienmēr uz notikuma vietu ir jāizsauc policija, taču lai būtu drošs arī par šo jautājumu, noteikti iesakām vispirms sazināties ar apdrošinātāju, jo situācijas var būt ļoti dažādas, tā pat kā apdrošinātāju nosacījumi.

Auto zādzības gadījumā gan noteikti nekavējoties ir jāsazinās policiju un uzreiz pēc tam ar savu apdrošinātāju. Tev nāksies apdrošinātājam iesniegt ziņojumu par zādzību, kā arī uzrādīt auto reģistrācijas apliecību, pilnu atslēgu komplektu un signalizācijas pulti.


Vai polisē var veikt izmaiņas

Sazinies ar savu apdrošinātāju un Tev tiks izveidots polises pielikums. Atkarībā no pievienotā riska vai polises paplašinājuma, var nākties par to piemaksāt.

← Visi Bloga Raksti