Kas ir OCTA

Publicēts: Marts 2021 | Aktualizēts: Augusts 2023Kas ir OCTA un ko tā sedz?

OCTA jeb obligātā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir paredzēta, lai segtu finansiālās saistības, kas tev varētu rasties, ja ceļu satiksmes negadījumā nodarīsi miesas bojājumus, nāvi, īpašuma vai citus mantiskus bojājumus kādam citam.

OCTA polise ir obligāta visiem transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē Latvijā. Tātad, ja gribi braukt pa pilsētu, ārpus tās un pa citiem koplietošanas ceļiem ar savu vieglo auto, motociklu, motorolleri, kravas auto, džipu, elektroauto, tad šim transportlīdzeklim tev ir jābūt derīgai OCTA polisei.

OCTA polise ir obligāta arī piekabēm, puspiekabēm un kemperiem.

Ja negadījumā tiksi atzīts par vainīgo, OCTA sedz otras puses medicīniskos izdevumus, transportlīdzekļa remontu vai citus ar to saistītos zaudējumus, kas tavas vainas dēļ būs radušies.

Piemēram, ja nejauši ieslīdēsi priekšā braucošā auto aizmugurēun sabojāsi tā bamperi un lukturus, tad tava OCTA polise segs radītos zaudējumus tā priekšā braicošā auto īpašniekam.


Ko OCTA polise nesedz?

OCTA polise nesedz zaudējumus, kas radušies:


Vai OCTA apdrošināšana ir obligāta?

Lielākajā daļā jurisdikciju OCTA apdrošināšana ir obligāta visiem transportlīdzekļu īpašniekiem un to vadītājiem. Tā nodrošina, ka, izraisot negadījumu, cietušā puse var bez kavēšanās saņemt kompensāciju par tai radītajiem zaudējumiem transportlīdzeklim, īpašumam vai personas veselībai.


Kā tiek aprēķinātas OCTA apdrošināšanas cenas?

OCTA cenas jeb prēmijas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, tavas braukšanas vēstures jeb Bonus Malus klases, vecuma, braukšanas stāža, auto reģistrācijas vietas, transportlīdzekļa veida, vecuma un jaudas, kā arī vēl daudzi citi faktori, kurus katrs apdrošinātājs nosaka pēc savām riska izvērtēšanas metodēm un parametriem.

Piemēram, jauns autovadītājs ar BMW automašīnu maksās krietni vairāk par savu OCTA polisi nekā pieredzējis autovadītājs ar minivenu.


Vai OCTA sedz mana auto bojājumus, ja es izraisīju negadījumu netīšām?

Nē, OCTA apdrošināšana īpaši sedz saistības pret trešajām personām. Jebkuri bojājumi tavam transportlīdzeklim, tavai mantai vai tev pašam ir jāsedz pašam vai ar citu apdrošināšanu, piemēram, KASKO.

Toties, ja tu būsi cietis ceļu satiksmes negadījumā un vainīgā persona būs kāds cits, tad tev radītos zaudējumus tev kompensēs vainīgās personas apdrošinātājs.


Kas notiek, ja es iekļuvu negadījumā ar neapdrošinātu vadītāju?

OCTA apdrošināšana aizsargā cietušajiem radītos zaudējumus bet, ja vainīgais ir neapdrošināts vadītājs, kuram OCTA nav, tad zaudējumus segs OCTA Garantijas fonds, kas pēc tam tālāk piedzīs zaudējumus no vainīgās personas.


Vai OCTA apdrošināšana sedz pasažierus manā automašīnā?

OCTA apdrošināšana sedz zaudējumus ne tikai īpašumam, transportlīdzeklim vai mantai, bet arī personām radīto traumu izdevumus, tostarp arī pasažieriem radītos zaudējumus, kas atrodas cietušajā transportlīzeklī, bet ne vainīgās puses transportlīdzeklī.

Vainīgās puses transportlīdzekļa pasažieru zaudējumus var segt tikai KASKO vai kāda specifiska civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.


Ko darīt, ja es nepiekrītu apdrošinātāja lēmumam par manu OCTA prasību?

Apdrošinātāji parasti nodrošina strīdu izšķiršanas procesu, ja rodas domstarpības par atlīdzību. Tas var notikt komunicējot un mēģinot lietu atrisināt savstarpēji ar apdrošinātāju vai iesaistot Ombudu.


Vai pārdodot auto var pārskaitīt OCTA apdrošināšanu?

OCTA polise ir saistīta ar transportlīdzekļa īpašnieku, nevis pašu transportlīdzekli. Pārdodot auto, OCTA apdrošināšana nepāriet jaunajam īpašniekam. Auto jaunajam īpašniekam ir pašam jāpērk OCTA polise.


Cik liels ir sods par braukšanu bez OCTA polises?

Braukšana bez OCTA apdrošināšanas var tikt sodīta ar naudas sodu no 10 - 2 000 eiro. Kā zināms, Latvijā arī fotoradari spēj nolasīt OCTA spēkā esamību transportlīdzekļiem, kas tiem pabraukuši garām. Šādos gadījumos saņemtais sods ir 300 - 350 eiro.

Par braukšanu bez derīgas OCTA polises var nākties maksāt naudas sodu, taču daudz sāpīgāk tavam maciņam var būt gadījumā, ja braucot bez OCTA apdrošināšanas esi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu kā rezultātā ir radīti zaudējumi trešās personas mantai vai veselībai. Tādā gadījumā soda apmērs būs tik liels, cik lieli ir šie radītie zaudējumi un tā summa likumīgi var sasniegt pat 1 050 000 + 5 210 000 eiro. Šīs divas summas, kas mērāmas miljonos, ir OCTA zaudējumu limits, ko paredz izmaksāt cietušajai trešajai pusei.


Vai OCTA ir jāvadā līdzi

Nav obligāti, jo informācija par to, vai auto ir spēkā esoša OCTA un kur tā apdrošināta, ir pieejama ikvienam ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru LTAB sistēmā. Jāzina tikai Auto valsts reģistrācijas numurs vai šasijas numurs.


Vai par OCTA polisi var maksāt vairākās daļās

Nē, maksājumu par OCTA polisi nav iespējams sadalīt vairākās daļās. Taču vari izmantot iespēju pirkt polisi ar īsāku termiņu un tad izmaksas būs mazākas, taču cena par apdrošināto dienu būs augstāka kā pērkot polisi garākam termiņam.


Kā saņemt atlīdzību

Atlīdzību par viņam radītajiem zaudējumiem tiesīgs saņemt tikai:

Lai saņemtu atlīdzību, cietušajam ir jāiesniedz atlīdzības pieprasījums pie negadījuma izraisījušās puses apdrošinātāja.


Ko sedz OCTA

Ar OCTA polisi netiek apdrošināts Tavs transporta lidzeklis un tam radītie zaudējumi, bet tiek apdrošināta Tava atbildība, gadījumos, kad esi radījis zaudējumus CITAS personas transportlīdzeklim, mantai vai veselībai. Bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas, Tev nāktos no savas kabatas segt zaudējumus, kurus ceļu satiksmes negadījumā rezultātā esi radījis citiem. OCTA polise nodrošina to, ka šos zaudējumus sedz Tavs apdrošinātājs.


Kas ir Bonus Malus

Bonus Malus ir riska klase, kas noteikta katram transportlīdzekļa īpašniekam un turētājam (nevis transportlīdzeklim). Tā tiek apzīmēta ar skaitli no 1 līdz 17. Maksimāli augstākā BM klase ir 17, kas nozīmē, ka personai tiek lielākais iespējamais polises cenas samazinājums pērkot OCTA vai KASKO apdrošināšanu.

Kad persona apdrošināšanu slēdz pirmo reizi, viņa BM klase ir 6. Ja apdrošināšanas periodā ir bijis kāds negadījums, tad Bonus Malus klase tiek samazināta un nākošā polise var būt dārgāka, taču, ja apdrošināšanas periodā nav bijuši negadījumi, tad BM klase nākošajā riska klases aprēķinā būs augstāka un Tavas t/l apdrošināšanas polises būs lētākas.

Mainot apdrošinātāju Tava Bonus Malus klase paliek tāda pati, kā pie iepriekšējā apdrošinātāja. Riska klase katram autovadītājam tiek piešķirta uz vienu gadu, taču katru gadu 15. septembrī tā tiek pārrēķināta. Pārrēķins notiek balstoties uz iepriekšējā perioda pārkāpumu un ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Attiecīgi BM klase samazinās vai palielinās. Jo lielāka klase, jo lētāka polise. Savu Bonus Malus klasi vari uzzināt apmeklējot attiecīgo sadaļu LTAB mājaslapā.


Kā tiek aprēķināta OCTA polises cena

OCTA polises cenu ietekmē dažādi faktori - Tava Bonus Malus klase, Tava auto riska grupa (katra apdrošinātāja skatījumā tā var būt atšķirīga), auto ‘pieraksta’ adrese (piemaksa Rīgā, atlaide ārpus Rīgas) un citi faktori, kurus katrs apdrošinātājs nosaka pēc saviem ieskatiem.


Kā pareizi aizpildīt saskaņoto paziņojumu

Ja tas iespējams, aizpildiet saskaņoto paziņojumu. Katram negadījumā iesaistītajam transportlīdzekļa vadītājam ir jāaizpilda veidlapas kreisā vai labā puse, kas ietver ailes transportlīdzeklis A vai transportlīdzeklis B.

  1. Paziņojumā ierakstiet negadījuma datumu, laiku un vietu un pārliecinies, ka norādītā informācija ir norādīta maksimāli precīza. Aizpildi laukus par transportlīdzekļiem un to vadītājiem. Pārliecinies, ka saskaņotajā paziņojumā ir korekti norādīts katra transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, vadītāja vārds, personas kods un kontaktinformācija.
  2. Ar bultiņām atzīmē vietas uz transportlīdzekļiem, kas cietušas negadījumā. Uzskaiti transportlīdzekļiem redzamos bojājumus.
  3. Katra no sadursmē iesaistītajām pusēm paziņojuma vidusdaļā atzīmē negadījuma apstākļus raksturojošos lauciņus un zem tiem norāda kopējo atzīmēto lauciņu skaitu.
  4. Uzzīmē precīzu sadursmes shēmu. Vispirms zīmē ceļa ārmalas un pēc tam viduslīniju. Ja tuvumā atrodas ceļazīmes, luksofori vai citi ceļa apzīmējumi, uzskicē arī tos. Norādi ielu vai ceļu nosaukumus. Un tikai pēc tam zīmē transportlīdzekļus tādā stāvoklī, kādā tie atradās sadursmes brīdī, skaidri norādot katra transportlīdzekļa priekšdaļu. Definējiet zīmējumā redzamos t/l ar burtiem A un B. Ar bultām norādi katra t/l kustības virzienu negadījuma brīdī.
  5. Ieraksti savas piezīmes par negadījuma blakusapstākļiem, kas var būt būtiski apdrošinātājam. Ar savu parakstu katra puse apliecina, ka ir sniegusi pareiz informāciju un piekrīt negadījuma shēmai.
  6. Pēc veidlapas sadalīšanas katram vadītājam ir jāsaņem veidlapas oriģināls vai tā kopija un jānogādā apdrošinātājam. Atceries, ka arī negadījuma izraisījušajai pusei ir pienākums iesniegt saskaņoto paziņojumu savam apdrošinātājam 10 dienu laikā.

Kas jādara negadījuma brīdī

Policija nav jāsauc un pietiek ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu gadījumos kad:

Ja ceļu satiksmes negadījums, kurā esi nokļuvis, neatbilst kādam no šiem nosacījumiem, tad nekavējoties par negadījumu ziņo Valsts ceļu policijai un seko viņu norādījumiem.


Kurās valstīs OCTA ir derīga

Latvija, Andora, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija ir valstis kurās būs derīga Tava OCTA polise.


Kas ir OCTA kalkulators

OCTA kalkulators ļauj ātri un vienkārši salīdzināt Tavas polises cenu starp visiem apdrošinātāju piedāvājumiem tirgū, lai Tu varētu izvēlēties izdevīgāko. Nav noslēpums, ka standarta OCTA polises visiem apdrošinātājiem ir vienādas, tāpēc ja nevēlies iekļaut kādus papildu riskus (piemēram, palīdzību uz ceļa vai vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšnau), tad iesakām izvēlēties lētāko.

Lai redzētu cenu salīdzinājumu, Tev jāievada transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un reģistrācijas apliecības numurs. OCTA kalkulators tev parādīs visu Latvijas apdrošinātāju piedāvātās cenas termiņiem no 1 līdz 12 mēnešiem vai līdz tehniskās apskates beigu datumam.


Kā var pārbaudīt OCTA polises termiņu

OCTA polises derīguma termiņu iespējams redzēt savā polises izdrukā. Ja izdruka nav pieejama, tad visērtāk termiņu pārbaudīt LTAB mājaslapā ievadot sava auto valsts reģistrācijas numuru vai šasijas numuru.


Kāpēc OCTA tagad ir dārgāka

Tavas OCTA polises cena var pieaugt, piemēram, ja iepriekšējā apdrošināšanas periodā Tev ir bijuši kādi ceļu satiksmes negadījum vai esi pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus un ieguvis sodas punktus. Tā pat polises cenu var ietekmēt arī citi faktori, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas adrese. Ja auto būs reģistrēts Rīgā, tad polises cena būs augstāka, kā tiem auto, kuri rģistrēti ārpus Rīgas.


Kā var pārtraukt OCTA polisi

Lai pārtrauktu polisi Tev ir jāaizpilda polises pārtraukšanas forma un jāiesniedz to savam apdrošinātājam. Visbiežāk apdrošinātāji pieņem šos pieteikumus gan klātienē kādā no apkalpošanas centriem, gan elektroniski.


Kāpēc es nevaru aprēķināt nākamās OCTA polises cenu

Visdrīzāk OCTA kalkulators Tev nerāda nākamās polises cenu, jo pašreizējā OCTA polise Tev ir spēkā vēl vismaz 30 dienas.


Pēc cik ilga laika polise ir derīga, ja to pērk internetā

Parasti OCTA polise stājas spēkā uzreiz pēc veiksmīgas pirkuma apmaksas. Šis process notiek automātiski un bez cilvēka iesaistes, tāpēc polisi vari pirkt internetā arī nakts vidū vai brīvdienās un vari būt drošs, ka polise būs derīga acumirklī.


Kas ir OCTA atbildības limits

Atbildības limits ir maksimālā summa, ko apdrošinātājs izmaksās par zaudējumiem vienā apdrošināšanas gadījumā. Limits par trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem ir 5 210 000 EUR. Limits par mantai nodarītajiem zaudējumiem ir 1 050 000 EUR.


Ja Tev ir citi jautājumi par apdrošināšanu - dodies uz mūsu blogu!

← Visi Bloga Raksti