Salīdzināt Īpašuma aprošināšanu...

Balta Īpašuma apdrošināšana

 • Termiņš: 1 gads
 • Īpašuma tips: Dzīvoklis, Privātmāja, Īrnieks
 • Programmas: Pamats, Standarts, Gudrais
 • Polises iegāde internetā: Jā -25%
 • 24/7 Mājokļa palīdzības dienests: Jā (bet nav iekļauts Pamata programmā)
 • Standarta segumā iekļauts:
  • Ugunsgrēks
  • Eksplozija
  • Dabas stihijas
  • Šķidruma vai tvaika noplūde
  • Trešo personu prettiesiska rīcība
  • Transportlīdzekļa trieciens
 • Cena: sākot no 28,00 EUR gadā
 • Dalītais maksājums: Maksājumu par polisi iespējams sadalīt daļās.
 • Noteikumi: Lasīt noteikumus
 • Informatīvais dokuments: Lasīt informatīvo dokumentu
Aprēķināt Īpašuma apdrošināšanu

...

IF Īpašuma apdrošināšana

 • Termiņš: 1 gads
 • Īpašuma tips: Dzīvoklis, Privātmāja, Vasarnīca
 • Programmas: Nosauktie riski, Visi riski
 • Polises iegāde internetā:
 • 24/7 Mājokļa palīdzības dienests:
 • Standarta segumā iekļauts:
  • Ugunsgrēks un vētra
  • Zādzība un vandālisms
  • Noplūde no kaimiņiem vai stāvvadiem
 • Cena: sākot no 16,56 EUR gadā
 • Dalītais maksājums: Maksājumu par polisi iespējams sadalīt 4 daļās.
 • Noteikumi: Lasīt noteikumus
 • Informatīvais dokuments: Lasīt informatīvo dokumentu
Aprēķināt Īpašuma apdrošināšanu

...

BTA Īpašuma apdrošināšana

 • Termiņš: 1, 2 un 3 gadi
 • Īpašuma tips: Dzīvoklis, Privātmāja
 • Programmas: Nosauktie riski, Visi riski
 • Polises iegāde internetā:
 • 24/7 Mājokļa palīdzības dienests:
 • Standarta segumā iekļauts:
  • Uguns - zibens, eksplozija, ugunsgrēks, uguns dzēšanas sekas, dūmi, sodrēji
  • Dabas stihijas - vētra, krusa, sniega vai ledus svars
  • Šķidruma vai tvaika noplūde - kanalizācijas, apkures, ventilācijas, sadzīves iekārtu, cauruļvadu aizsalšana/plīsums, kaimiņu izraisīta appludināšana
  • Trešo personu prettiesiska rīcība - zādzība, laupīšana, ļaunprātīga īpašuma bojāšana, transportlīdzekļa trieciens
  • Koku, mastu vai stabu nogāšanās
 • Cena: sākot no 17,97 EUR gadā
 • Dalītais maksājums: Maksājumu par polisi iespējams sadalīt 4 daļās.
 • Noteikumi: Lasīt noteikumus
 • Informatīvais dokuments: Lasīt informatīvo dokumentu
Aprēķināt Īpašuma apdrošināšanu

...

Gjensidige Īpašuma apdrošināšana

 • Termiņš: 1, 2 un 3 gadi
 • Īpašuma tips: Dzīvoklis, Privātmāja
 • Programmas: Standarts, Standarts Plus, Visi riski
 • Polises iegāde internetā: Jā, -10%
 • 24/7 Mājokļa palīdzības dienests:
 • Standarta segumā iekļauts:
  • Ugunsgrēks
  • Dabas stihijas
  • Ūdens noplūde
  • Koku, mastu un stabu uzkrišana
  • Zādzības ar ielaušanos, vandālisms, grafiti
  • Papildu izdevumu kompensācija pēc apdrošināšanas gadījuma
 • Cena: sākot no 20,60 EUR gadā
 • Dalītais maksājums: Maksājumu par polisi iespējams sadalīt 2 vai 4 daļās (par katru apdrošināto gadu).
 • Noteikumi: Lasīt noteikumus
 • Informatīvais dokuments: Lasīt informatīvo dokumentu
Aprēķināt Īpašuma apdrošināšanu

Kas ir Īpašuma apdrošināšana?

Īpašuma apdrošināšanas polise izmaksā atlīdzību par zaudējumiem Tavam īpašumam un personīgajām mantām, lai pēc negadījuma bojāto atjaunotu vai iegādātos jaunu. Zemāk daži no izplatītākajiem riskiem, kurus apdrošina īpašuma polise:

Īpašuma apdrošināšanas polisi iespējams iegādāties gan dzīvoklim, gan privātmājai (tai skaitā palīgēkām un labiekārtojumam). Atkarībā no izvēlētās mājokļa apdrošināšanas programmas, iespējams apdrošināt arī īpašnieka civiltiesisko atbildību, kā arī iekļaut nelaimes gadījumu apdrošināšanas mājokļa iemītniekiem.


Kā izvēlēties īsto īpašuma apdrošināšanu?

Noteikti iesakām pievērst uzmanību ne tikai polises cenai, bet arī polisē iekļautajiem apdrošinātajiem riskiem, to limitiem un izņēmumiem, kas atrunāti polises noteikumos. Izvēlies polisi, kas visprecīzāk atbilst Tavām vajadzībām, riskiem, kurus uzskati par svarīgiem, kā arī pievērs uzmanību apdrošinājuma summām, lai Tu saņemtu pilnvērtīgu atlīdzību atbilstoši sava īpašuma vērtībai. Neaizmirsti apdrošinātājam norādīt personīgo mantu sarakstu, kuru vēlies iekļaut apdrošināšanas polisē, ja apdrošinātājs to prasa.


Kādos gadījumos noder Īpašuma apdrošināšana?

Piemērs #1: Dzīvoklī plīsusi veļasmašīnas truba un tā rezultātā ir nopludināta ne tikai vannasistaba, bet ūdens ticis arī līdz apakšējā stāva kaimiņa dzīvoklim. Šādā gadījumā mājokļa apdrošināšanas polise atlīdzinās remontdarbu izmaksas Tavam dzīvoklim, kā arī polisē iekļautā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzinās zaudējumus, kas Tavas netīšas vainas dēļ ir radušies kaimiņam.

Piemērs #2: Spēcīga vētra ir izpostījusi privātmājas pagalmu. Krusas dēļ pamatīgi cietusi siltumnīca, skaisti iekoptais atpūtas stūris ar visiem tā apstādījumiem un krītošs koks sabojājis iebraucamos vārtus. Īpašuma apdrošināšana atlīdzinās izdevumus, lai Tu varētu atjaunot bojāto labiekārtojumu līdz stāvoklim kāds tas bijis pirms negadījuma.

Nereti uguns nelaimes izceļas tieši netīrīta skursteņa vai napareizi konstruētas apkures sistēmas dēļ. Apdrošināšanas polises iegāde nevar pasargāt no negadījuma iestāšanās, taču mēs katrs varam parūpēties par savu drošību un limitēt nelaimes iespējamību regulāri pārbaudot sava īpašuma stāvokli un laicīgi novēršot nepilnības. Ir daudz citu ārējo faktoru, kurus mēs ietekmēt nespējam, tāpēc apdrošināšanas polises iegāde ir labs garants tam, ka neparedzētos izdevumus mums nenāksies segt pašiem.


Kas ir mājoklī apdrošinātā iedzīve?

Iedzīve, jeb personīgās mantas, kas ir apdrošinātas kopā ar Tavu īpašumu ietver:


Kas ir mājokļa palīdzības dienests?

Mājokļa palīdzības dienests ir kā papildu nodrošinājums Tavam īpašumam, ko bez maksas vari izmantot jebkurā diennakts laikā arī tad, ja NAV noticis negadījums, bet steidzami ir nepieciešama speciālista palīdzība. Piemēram, ir nepieciešami santehniķa, elektriķa, atslēdznieka, jumiķa, namdara, apsardzes vai transportēšanas pakalpojumi.


Kas ir pašrisks?

Kad ir iestājies apdrošināšanas gadījums un esi iesniedzis atlīdzības pieprasījumu par Taviem zaudējumiem, apdrošinātājs var prasīt Tev segt pašrisku no savas kabatas, protams, ja tas ir iepriekš atrunāts polisē. Apdrošinātāji bieži saviem klientiem piedāvā apdrošināt dažādus riskus bez pašriska. Tas nozīmē, ka saņemsi apdrošināšanas atlīdzibu pilnā apmērā.

Piemēram, ja vecu vai bojātu cauruļu dēļ ir notikusi ūdens noplūde un plūdi ir bojājuši daļu īpašuma, tad eksperti novērtē radītos zaudējumus un secina, ka apdrošināšanas ņēmējam izmaksājamā summa par viņam radītajiem zaudējumiem būs 8 000 EUR. Pērkot polisi apdrošināšanas ņēmējs ir piekritis par šāda veida risku maksāt pašrisku 300 EUR apmērā. Tad šo pašriska apmēru apdrošinātājs atskaita no izmaksājamās summas un apdrošināšanas ņēmējs par negadījumu saņem 7 700 EUR.


Kā izvairīties no samazinātas vai atteiktas atlīdzības izmaksas?


Ja Tev ir citi jautājumi par apdrošināšanu - dodies uz mūsu blogu!