Kādos gadījumos var atteikt apdrošināšanas atlīdzību

Maijs 2021apdrošinātājs atsaka klientam izmaksāt atlīdzību

Sāksim ar to, ka iepazīstoties ar apdrošināšanas noteikumiem un rīkojoties atbilstoši tiem, atlīdzības izmaksai nevajadzētu samazināties. Taču ir gadījumi, kad KASKO polišu īpašnieki nav iepazinušies nedz ar KASKO polises nosacījumiem, ne vispārīgajiem KASKO noteikumiem un atlīdzības izmaksu apdrošinātājs ir spiests samazināt vai atteikt pa visam.

Katrs gadījums gan ir izskatāms individuāli, bet šeit būs daži uzskatāmākie:


Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums

Noteikot ceļu satiksmes negadījumam, kam par pamatu ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt vai atteikt atlīdzības izmaksu. Šeit stāsts ir par tādiem pārkāpumiem kā braukšana bez tiesībām, braukšana alkohola reibumā, atļautā braukšanas ātruma pārkāpšana par vairāk kā xx km/h, “Stop” zīmes neievērošana, braukšana ne pa koplietošanas ceļiem u.c. pārkāpumi, kuru rezultātā notiek ceļu satiksmes negadījums.


Nepaziņošana atbilstošām instancēm

Notiekot ceļa satiksmes negadījumam (turpmāk CSNg) par to obligāti ir jāpaziņo atbilstošajām instancēm, lai piereģistrētu pārkāpumu. Protams, izņēmums ir gadījums, kad cietušie savā starpā var vienoties un sastādīt sakaņoto paziņojumu. Ja neesat pārliecināts ko darīt, labāk piezvanīt policijai un pieteikt gadījumu. Bieži policija notikuma vietā neierodas, taču Tavu zvanu piereģistrē. Pie sadursmes ar dzīvnieku, arī par šo gadījumu vajadzētu informēt policiju. Par jebkuru trešās personas prettiesisku rīcību, bojājumiem, detaļu zādzībām utt. nepieciešams zvanīt policijai. Ja zvans netiek piereģistrēts, tad apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt atlīdzības izmaksu.


Jaunāks vadītājs, kā norādīts polisē

Ja KASKO apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka transportlīdzekli var vadīt tikai lietotāji, kuri sasnieguši konkrētu vecumu, piemērām, ne jaunāki par 20 gadiem, tad ja negadījuma brīdī auto būs vadījis jaunāks lietotājs, apdrošinātājs atlīdzību var samazināt. Par cik samazināt? Tas katram apdrošinātājam norādīts noteikumos.


Neatbilstošs stāžs

Tas pats attiecas uz transportlīdzekļa vadītāja braukšanas stāžu. KASKO apdrošināšanas polisē var tikt arī norādīts, ka KASKO segums ir spēkā, ja auto vadītāja braukšanas stāžs nav mazāks kā, piemērām, 2 gadi. Ja negadījuma brīdī auto vadītāja pieredze būs mazāka kā norādīts polisē, apdrošinātājs var samazināt atlīdzības izmasku.


Nepatiesa informācijas sniegšana apdrošinātājam

Samazināt vai atteikt atlīdzības izmaksu apdrošinātājs var arī tad, ja noslēdzot KASKO polisi, neesi sniedzis patiesu informāciju par apdrošināmo auto. Vairums apdrošinātāju ir noteikuši, ka, lai apdrošinātu auto uz zādzības risku, auto ir jābūt divām aizdedzes atslēgām. Ja pie auto zādzības gadījuma, auto īpašnieks vai lietotājs nevar iesniegt otru atslēgu, tad atlīdzība var tikt samazināta par 50%.


KASKO polises segumam neatbilstošs, neapdrošināts risks

cilvēks uz braucoša auto pārsega

Kad apdrošini savu auto ar KASKO, pārliecinies par to kādi apdrošinātie riski ir iekļauti polisē. Ja pēc negadījumu iznomā aizvietojošo, tad pirms to dari noskaidro vai polise to apmaksās. Tas pats jādara ar apdrošināšanas noteikumiem, pirms plāno veikt kādas neordināras darbības ar savu auto (piemēram, izmantot auto kā taksometru), izlasi noteikumus, vai polise kompensēs izdevumus pēc notikuša negadījuma.

PIEMĒRS

Šķiet pavisam ikdienišķa darbība, pie sava auto pieliec piekabi cietajā sakabē un dodies brīvdienas ar kravu uz tās. Notiek negadījums, piekabe līkumā saslīd un sabojā Tava auto sānus. Apdrošinātājs aicina Tevi iepazīties ar noteikumiem un tur tik tiešām ir rakstīts, ka šāds risks netiek kopmensēts. Pārbaudi polises saturu!


Var būt nepatīkami pārsteigumi, bet izlasot apdrošināšana noteikumus vai jautājot savam apdrošināšanas speciālistam, kas ietilpst polisē un ko tā nekompensē, Tu vari no tiem izvairīties. Atceries, ka jebkuru neskaidrību gadījumā vislabāk ir sazināties ar savu apdrošinātāju. Nezini kā rīkoties pēc negadījuma? - Nekavējoties piezvani savam apdrošinātājam. Nezini vai jāsauc policija? - Piezvani savam apdrošinātājam.


← Visi Bloga Raksti