Kas ir Ceļojumu apdrošināšana

Februāris 2021 | Aktualizēts: Augusts 2023Ceļojumu apdrošināšana ir apdrošināšanas veids, kas paredzēts dažādu zaudējumu segšanai, kas var rasties ceļojuma laikā. Tā ir paredzēta, lai nodrošinātu aizsardzību pret plašu neparedzētu risku un negadījumu radītiem zudējumiem, kas var ietekmēt pašu ceļotāju, viņa ceļabiedru vai ceļojuma plānus.

Daži no visbiežāk sastopamajiem seguma veidiem ceļojumu polisēs:

Ir svarīgi saprast, ka ne visas ceļojumu apdrošināšanas polises ir vienādas un tās var nenosegt visas iespējamās problēmas. Piemēram, ne visas polises pieļauj segt izdevumus par jau iepriekš zināmas saslimšanas saasināšanos ceļojuma laikā vai traumu izdevumus, kas gūtas nodarbojoties ar ekstrēmo sportu, ja polisē, tas nav atrunāts pirms ceļojuma. Arī daži galamērķi var tikt izslēgti no polises darbības teritorijas, tāpēc šo visu vienmēr pirms ceļojuma ir jāprecizē.

Tāpat kā ar jebkuru apdrošināšanas polisi, pirms ceļojumu apdrošināšanas iegādes ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt noteikumus un precīzi saprast, kas tiek segts, kādi ir polises ierobežojumi, pašriski un kādi izņēmumi ir minēti noteikumos. Izvēloties polisi, vienmēr ņem vērā savas personīgās vajadzības, ceļojumu plānus un savu riska toleranci.

Ceļojumu apdrošināšana parasti tiek iegādāta pirms ceļojuma sākuma, un polises prēmijas parasti ir balstītas uz izvēlēto segumu un limitiem.


Ko sedz ceļojumu apdrošināšana?

Ceļojumu apdrošināšana parasti piedāvā plašu apdrošināto risku klāstu, ko arī ir iespējams pielāgot konkrētam ceļojuma veidam ņemot vērā aktivitātes ar kādām ir paredzēts nodarboties, kā arī ir vēl daudz citu faktoru, kas var ietekmēt ceļojumu polises segumu. Tipisks segums ietver ceļojumu atcelšanu vai izmaiņas neparedzētu apstākļu dēļ, neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumus, tostarp slimnīcas un ārstu izmaksas, ārkārtas evakuāciju (piemēram, no attālas salas pēc dabas katastrofas vai nelaimes gadījuma kalnos), bagāžas nozaudēšanu, sabojāšanu vai kavēšanos pārlidojuma laikā.

Dažas polises sedz arī juridiskos izdevumus, civiltiesisko atbildību, skaidras naudas apdrošināšanu, telefonsarunu izmaksas un daudzus citus riskus, ko ir iespējams pievienot tavai ceļojuma polisei vai izvēloties kādu no dažādajām ceļojumu apdrošināšanas programmām, kas mēdz atšķirties atkarībā no izvēlētās apdrošināšanas kompānijas. Polišu piedāvājumi ir dažādi, tāpēc ir svarīgi izvēlēties to, kas visprecīzāk atbilst tieši tava ceļojuma vajadzībām.


Vai man tiešām ir nepieciešama ceļojumu apdrošināšana?

Lai gan ceļojuma apdrošināšana nav obligāta prasība, tā darbojas kā drošības tīkls pret finanšu riskiem, kas saistīti ar ceļošanu. Protams, apdrošināšana nevar pasargāt tevi no risku iestāšanās, bet tā var pasargāt no neparedzētajiem izdevumiem, kas var rasties pēc šo risku iestāšanās. Apsver scenāriju, kad tev ir jāatceļ neatmaksājams ceļojums kādas saslimšanas dēļ vai jārēķinās ar neparedzētiem medicīniskajiem izdevumeim vai operācijām, kas ārzemēs bieži mēdz būt krietni dārgākas kā Latvijā. Piemēram krustenisko saišu operācija Latvijā var maksā ap 3 000 eiro, bet, piemēram, Itālijā šādas operācijas izmaksas var būt pat piecas reizes lielākas.

Bez apdrošināšanas polises šādas neparedzētas izmaksas var būt tik pat nepatīkamas kā pats fakts, ka operācija vispār ir nepieciešama. Izvērtējot savu toleranci pret risku, savu veselību un ceļojuma raksturu (piemēram, piedzīvojumu ceļojumi salīdzinājumā ar nedēļas nogales atpūtu pie baseina), vari izlemt, vai apdrošināšana tev ir nepieciešama.


Cik maksā ceļojumu apdrošināšana?

Standarta ceļojuma apdrošināšana bez iekļautiem aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta riskiem parasti maksā aptuveni 1.50 eiro dienā. Jāņem vērā, ka tā viennozīmīgi pateikt ceļojumu polises cenu nav iespējams, jo cena (jeb prēmija) veidojas dažādu faktoru ietekmē, piemēram, atkarībā no izvēlētā galamērķa, ilguma, apdrošinātā vecuma, transporta veida (avio vai sauszemes). Piemēram, polise vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas ceļo uz attālu vai augstāka riska valsti, var būt dārgāka nekā polise jaunam pieaugušajam, kas apmeklē kaimiņvalsti.


Kā izvēlēties pareizo ceļojumu polisi?

Lai izvēlētos pareizo, jeb piemērotāko polisi tieši tavam ceļojumam, ir rūpīgi jāizanalizē tavas īpašās vajadzības un iespējamie riski, kas var iestāties ceļojuma laikā. Vai tevi uztrauc medicīniskais nodrošinājums, noteiktas aktivitātes (piemēram, slēpošana, snovbords), ceļojuma atcelšana vai nododamās bagāžas aizkavēšanās. Salīdzini dažādu Latvijas lielāko apdrošinātāju piedāvājumus, ņemot vērā tādus aspektus kā klientu apkalpošana, atlīdzību izskatīšana un polises pielāgošanas elastība. Klientu atsauksmju meklēšana un konsultācijas ar ceļojumu apdrošināšanas speciālistu var sniegt ieskatu par to, vai konkrētais apdrošinātājs un viņu piedāvātie risinājumi atbilst tieši tavām vajadzībām.


Kāds ir atlīdzību iesniegšanas process?

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikšana ir metodisks process, kas sākas ar tūlītēju apdrošinātāja informēšanu par negadījuma vai jebkāda neparedzēta notikuma iestāšanos ceļojuma laikā vai pirms tā. Informēt apdrošinātāju ir ieteicams cik vien ātri iespējams un ideālajā gadījumā pirms jebkādu pakalpojumu saņemšanas vai dokumentu parakstīšanas. Pēc tam tev būs jāaizpilda atlīdzība pieteikuma forma pa telefonu, e-pastā, apdrošinātāja mājaslapā vai klātienē kādā no konkrētā apdrošinātāja klientu apkalpošanas centriem. Atlīdzības pieteikumam tev noteikti būs jāpievieno visi ar negadījumu vai saņemtā pakalpojuma saistītie dokumenti, čeki, kvītis, iesniegumu vai izrakstu kopijas. Piemēram, ja tu grasies iesniegt atlīdzības pieteikumu par nozagtu bagāžu, būs nepieciešams policijas ziņojums un pirkumu čeki par pazaudētajām mantām.


Kādi ir izņēmumi ceļojumu polisēs?

Jebkurai apdrošināšanas polisei, ieskaitot ceļojumu, ir savi izņēmumi un ir konkrētas gadījumi vai apstākļi, uz kuriem konkrēts polisē iekļauts segums neattiecas. Bieži sastopami piemēri ir augsta riska sporta veidi (piemēram, lēkšana ar izpletni), ja tie nav paredzēti polisē pirms ceļojuma, kad polise tiek izrakstīta, ceļošana uz valstīm, kas nav iekļauta konkrētajā polises teritorijas darbības zonā, vai zaudējumi, kas radušies reibuma vai nelikumīgu darbību dēļ.

Katra apdrošinātāja, katras polises noteikumos ir atrodama izņēmumu gadījumu sadaļu asr kuru jau laikus vari iepazīties arī pirms polises iegādes. Parasti jebkura apdrošināšanas veida noteikumi un izņēmumi ir pieejami katra apdrošinātāja mājaslapā.


Vai es varu anulēt ceļojumu apdrošināšanu, ja mans ceļojums tiek atcelts?

Atcelšanas nosacījumi var atšķirties. Dažas polises piedāvā "atcelšanu jebkura iemesla dēļ", nodrošinot polises atcelšanas elastību, savukārt citas var atmaksāt tikai daļu no jau samaksātās prēmijas vai nodrošināt to, ka samaksātā nauda var tikt atlikta uz citu polisi. Parasti atceļot polisi apdrošinātājs ietur administrācijas izdevumu komisiju, piemēram, 10% apmērā no polises prēmijas. Piemēram, gadījumā, ja tev nākas atcelt ceļojumu iepriekš neparedzētu iemeslu dēļ un polisē ir paredzēta "jebkāda iemesla polises atcelšana", tad apdrošinātājs parasti ļaus tev atgūt visu vai daļēju naudas atmaksu.


Vai ceļojumu apdrošināšana sedz Covid-19 vai citas pandēmijas?

Pieaugot globālajām pandēmijām, piemēram, COVID-19, daudzi apdrošinātāji ir pielāgojuši savas polises. Dažos gadījumos tagad ir iekļauts segums ar Covid saistītiem medicīniskajiem izdevumiem vai ceļojuma atcelšanas gadījumiem, piemēram, ja ceļotājs īsi pirms došanās ceļojumā saņem pozitīvu inficēšanās testa rezultātu. Savukārt citas polises var strikti izslēgt jebkādu pandēmiju radīto risku sekas.

Piemēram, ja esat saslimis ar Covid-19, atrodoties ārzemēs, polise, kas sedz ar pandēmiju saistītos medicīniskos izdevumus, nodrošinās finansiālu aizsardzību ārstēšanai un iespējamām karantīnas izmaksām.


Kā ceļojumu apdrošināšana darbojas dažādās valstīs?

Ceļojumu apdrošināšana bieži ir globāla, taču tā var izslēgt noteiktas valstis vai reģionus politiskās nestabilitātes, dabas katastrofu vai citu apstākļu dēļ. Parasti ceļojumu polsies tiek iedalītas tādās darbībās teritorijās kā, Eiropa + NVS valstis, Visa pasaule izņemot noteiktas valstis un citi teritoriju veidi, kas var atšķirties no izvēlētā apdrošinātāja. Apdrošināšanas uzņēmumi Latvijā parasti piedāvā detalizētu informāciju par viņu polišu ģeogrāfisko pārklājumu, un konsultēšanās ar savu speciālistu var nodrošināt, ka polsies segumā nerodas negaidīti pārsteigumi. Ja polisi iegādājies internetā, noteikti rūpīgi seko līdzi tam kādas izvēles tu veic, lai aprēķinātu polises prēmiju un iegādātos polisi.


Ko darīt, ja es piedalos augsta riska aktivitātēs, piemēram, slēpošanā vai niršanā?

Nodarbošanās ar augstāka riska sportu, piemēram, slēpošanu vai niršanu vai došanās piedzīvojumos, piemēram, safari braucienos vai raftingā, polises bieži vien prasa specializētu segumu, lai šādu aktivitāšu iespējamie riski tiktu apdrošināti.

Standarta polises visbiežāk šādus risku nesegs, kas nozīmē, ka tās neparedzot savā ceļojuma apdrošināšanas polisē, negadījuma rezultātā visus izdevumus tev var nākties segt pašam. Piemēram, ja plāno snovborda brīvdienas Alpos, tu noteikti gribēsi, lai tava polise sedz ne tikai iespējamo traumu medicīniskās izmaksas, bet arī iespējamās saistītās izmaksas, piemēram, nogādāšanu tevi no kalna uz slimnīcu ar helikopteri, jo citam transportam tur nokļūt nebūs iespējams.


Kāda ir atšķirība starp viena un vairāku braucienu polisēm?

Viena brauciena jeb īstermiņa polises attiecas uz vienu konkrētu braucienu, savukārt vairāku braucienu polises jeb ilgtermiņa ceļojumu polises attiecas uz neierobežotu skaitu braucienu noteiktā laika posmā.

Latvijas apdrošināšanā, īstermiņa ceļojumu polises var būt derīgas maksimums, piemēram, 30 vai 45 dienas. Tas ir atkarīgs no izvēlētās apdrošināšanas kompānijas. Ilgtermiņa polises būs derīgas līdz vienam gadam.

Ja ceļo bieži, vairāku braucienu jeb ilgtermiņa polise var sniegt ievērojamus ietaupījumus un ērtības, jo tev pietiks tiaki ar vienu polisi visu gadu neatkarīgi no ceļojumu skaita.


Vai es varu iegādāties ceļojumu apdrošināšanu pēc ceļojuma rezervēšanas?

Lai gan ceļojumu apdrošināšanu parasti var iegādāties jebkurā laikā pirms došanās ceļojumā, bieži var būt izdevīgi polisi iegādāties jau laikus, jo tad tev nebūs jāpieņem steidzīgs lēmums par polises izvēli, kas citreiz var rezultēties ar to, ka esi iegādājies nepilnīgu jeb savam ceļojumam neatbilstošu apdrošināto risku segumu. Kā arī laicīgi noformējot polisi, tev noteikti būs arī iespēja veikt kādas izmaiņas vai papildinājumus polisē vai to anulēt pavisam.


Kur pirkt ceļojuma apdrošināšanu

Tieši ceļojuma apdrošināšnau visērtāk ir pirkt internetā, jo to iespējams ātri izdarīt arī no mobīlā telefona pa ceļam uz lidostu jebkurā diennaksts stundā un polise būs spēkā nekavējoties. Priekšrocība pērkot polisi internetā ir ērta apdrošināšanas programmu un segto risku pārskatīšana un salīdzināšana. Visi Latvijas lielākie apdrošinātāji ir parūpējušies par to, lai ceļojuma apdrošināšanas iegāde būtu ērta un viegli saprotama, nesaiznoties ar speciālistu, bet izmantojot viņu mājaslapas. Turpretī, ir cilvēki, kuri labprātāk polises iegādi veic sazinoties ar savu apdrošināšanas speciālistu pa telefonu.

Lai ērtāk pieņemt lēmumu par to kuram apdrošinātājam uzticēt sava ilgi gaidītā ceļojuma apdrošināšanu, mēs regulāri pārskatām apdrošinātāju piedāvājumus un salīdzinām tos reizi nedēļā. Kur pirkt labāko ceļojumu apdrošināšanu, uzzini mūsu sadaļā Salīdzini ceļojumu apdrošināšanu.


Vai varu pirkt ceļojuma apdrošināšanu visiem ceļabiedriem kopā

Jā, var, ja visiem biedriem ceļojuma ilgums un mērķis ir vienādi, jo pērkot polisi kopā visiem ceļotājiem būs vieni un tie paši ceļojuma apdrošināšanas nosacījumi.


Kā rīkoties, ja ceļojuma laikā noticis apdrošināšanas gadījums


Kas ir mītnes zeme

Mītnes zeme ir valsts, kura ir izsniegusi Tev pilsonību un perosnu apliecinošos dokumentus. Mītnes zeme ir valsts uz kuru Tu atgriezies pēc ceļojuma.


Vai jāpērk arī ceļojuma apdrošināšana, ja man ir EVAK

EVAK ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte un tā nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanas kvalitāti ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi. Taču šī karte nesedz pacienta izmaksas šo pakalpojumu saņemšanu, kā arī tā nesedz āsrtēšanās un trasportēšanas izdevumus. Turpretī, ceļojuma apdrošināšana kompensēs Tavus izdevumus gūstot traumu vai smagas saslimšanas gadījumā.

Īsāk sakot, ceļojumu apdrošināšana un EVAK papildina viena otru, lai ceļojuma laikā Tu saņemtu maksimāli labāko iespējamo aprūpi, kā arī saņemtu kompensāciju par Tev radītajām izmaksām. Pat tad, ja izvēlies neiegādāties ceļojuma apdrošināšanu, mēs noteikti iesakām nokārtot EVAK. To var saņemt bez maksas un tā būs derīga 3 gadus.


Saistītie raksti mūsu blogā

...
Kura ir labākā ceļojumu apdrošināšana

Pat ar pašu pieredzējušāko ceļotāju var atgadīties negaidīta ķibele - nokavēts avio reiss, nozaudēts koferis, Covid-19 saslimšana, saskrāpēts nomas auto..

Lasi visu rakstu..
8 Nov, 2021 5 minūtes lasīšanai
...
Ceļojumu apdrošināšana vai EVAK

Kārtīgam ceļotājam ir jābūt abām gan ceļojuma apdrošināšanai, gan EVAK kartei, jo tā viena otru papildina un veic dažādākas funkcijas. Bez abām protams var iztikt..

Lasi visu rakstu..
3 Nov, 2021 3 minūtes lasīšanai
...
5 iemesli kāpēc izvēlēties ceļojuma apdrošināšanu

Atcelts vai nokavēts lidojums, sabojāta bagāža, Covid pozitīvs tests, trauma sportojot vai jebkāda cita ķibele ceļojuma laikā, kurā Tev nepieciešama palīdzība..

Lasi visu rakstu..
22 Okt, 2022 4 minūtes lasīšanai
← Visi Bloga Raksti