Nosauktie riski vai Visi riski - Ko izvēlēties?

Jūnijs 2023Ko TU izvēlētos? Tikai burgeri, vai tomēr komplektu kur klāt vēl kartupeļi un dzēriens? Diemžēl, par burgeirem sarunu neturpināsim, bet ar apdrošināšanas izvēli ir visai līdzīgi. Vai esi jau iepriekš dzirdējis šo terminoloģiju - Nosaukto risku segums un Visu risku segums? Parasti šie termini visbiežāk tiek lietoti runājot par KASKO apdrošināšanas polisi vai nekustamā īpašuma apdrošināšanu. Gan jau pēc nosaukuma vari noprast, ka viens polises saturs ir pārāks par otru, bet kas tad tiek kompensēts un ko ņemt vērā izvēloties vienu no šiem segumiem, lasi vairāk šajā rakstā.

Īsumā šos abus segumu veidus varētu raksturot tā:

Tā pat šeit prasās pēc detalizētāka stāstījuma. Par piemēru izmantosim nekustamā īpašuma apdrošināšanas produktu.


koks vētras laikā nogāzies uz sarkanas mašīnas un sabojājis to pilnībā

Nosaukto risku segums

Iegādājoties apdrošināšanas polisi Tev ir svarīgi zināt ko tad tieši šī polise segs, kad iestāsies nelaimes gadījums. Apdrošinātos riskus vari redzēt savā polises izdrukā. Nosaukto risku segumā, parasti, riski kas tiek kompensēti ir konkrēti uzskatīti, piemērām:

  1. Uguns radīti bojājumi
  2. Vētra, krusa, zibens
  3. Ūdens un kanalizācijas sistēmu avērija
  4. Zemestrīce
  5. Trešo personu prettiesiska rīcība

Tas nozīmē, ja notiek nelaimes gadījums, kas ir nesaistīts kādam no šiem nosauktajiem riskiem, polise zaudējumus nekompensēs. Piemērēm, ja Tavs īpašums cietīs no lietus ūdens iekļūšanas telpās caur sienas salaiduma vietām un nodarīs bojājumu iekšējai apdarei, tad polise konkrētos zaudējumus nekompensēs, jo tāds risks kā “Nokrišņu ūdens radītie bojājumi” nav iekļauts minētās polises segumā pie nosauktajiem riskiem. Tātad nosaukto risku polsies segums sedz tikai konkrētus notikumus, kas klasificējas zem nosauktajiem riskiem.


Visu risku segums

Ja ar nosaukto risku segumu viss ir konkrēts un skaidrs, tad ar VISU RISKU segumu ir nedaudz komlicētāk. Pēc būtības Visu risku segums sedz pilnībā jebkādu nelaimes gadījumu, notikumu kas notiek polises darbības periodā, jo šajā segumā nav konkrētu nosauktu risku. Tātad, ja esi iegādājies Visu risku polisi un notiek tā pati ķibele ar lietus ūdens iekļūšanu telpās, tad polise segs šos zaudējumus. Kaut arī seguma nosaukumā rakstīts VISI RISKI, ir šādas tādas lietas ko polise tomēr nekompensēs, bet vienmēr šādi izņēmumi būs skaidri atrunāti polisē, ko apdrošinātājs tev nosūta. Tāpēc noteikti iepazīties ar katra apdrošinātāja konkrētā produkta noteikumiem, kuros meklē sdaļu “Izņēmumi”.

Piemērām, Tava mājokļa apdares krāsa laika gaitā ir mainījusies, palikusi blāvāka un šur tur jau nobiris apmetums. Šis nebūs apdrošināšanas gadījums un apdrošinātāji Tev nemaksās par mājas pārkrāšošanu, jo tas ir dabīgais nolietojums un ārējās vides iedarbība uz objektu laika gaitā, kas, pavisam saprotami, nav pēkšņs un iepriekš neperedzams notikums. Izņēmumu sadaļā viss kas netiek kompensēt ir konkrēti uzskaitīts.

Ja ar Tevi un Tavu apdrošināto īpašumu ir atgadījies kas tāds, kas nav minēts Izņēmumu sadaļā, un Tu esi iegādājies VISU RISKU polisi, tad šo risku polisei vajadzētu kompensēt un segt zaudējumus.


izsists ēkas logs

Kapēc vispār izvēlēties Nosaukto risku segumu ja var pirkt pilnāko segumu?

Parasti nosaukto risku polises ir krietni lētākas par Visu risku polisēm, atšķirība var sasniegt pat 40% no apdrošināšanas prēmijas apmēra. Apdrošinātājiem ir gana daudz apdrošināšanas programmas, lai tās varētu piemērot ikviena vajadzībām, un ļoti bieži Tu pats vari izvēlēties, kurus riskus iekļaut polisē un kurus nē, tādējādi sakomplektējot sev piemērotāko mājokļa apdrošināšanas polisi (arī cenas ziņā).


Kā saprast vai atgadījums/nelaimes gadījums kas noticis ar Tavu īpašum vispār tiek kompensēts?

Iepazīsties ar polisē rakstītajiem riskiem, ja Tev ir Visu risku polise, zvani apdrošinātājam un piesaki atlīdzību. Ja kaut kas netiks kompensēts apdrošinātājs Tevi par to informēs.

Tā kā nav iespējams nākotnē izzīlēt kādi riski varētu kaitēt Tavam īpašumam, tad iesakām izvēlēties plašāko apdrošināšanas segumu VISI RISKI.

Visaptverošās apdrošināšanas polises var būt dārgākas nekā pamata seguma, jeb nosaukto risku polises to nodrošinātā seguma apjoma dēļ. Ir svarīgi novērtēt savus riskus un resursus, pirms izlem par Tev piemērotāko apdrošināšanas veidu. Pirms iegādes vienmēr atvēli laiku, lai izlasītu un saprastu jebkuras apdrošināšanas polises noteikumus un izņēmumu gadījumus.

Visbeidzot, lai gan Visu risku apdrošināšana sedz plašu risku klāstu, tas nenozīmē, ka tā sedz visus iespējamos riskus, kas var atgadīties ar īpašumu vai transportlīdzekli. Joprojām pastāv īpaši izņēmumi atkarībā no konkrētās polises un apdrošināšanas sniedzēja. Vienmēr noskaidro, ko sedz un ko nesedz konkrētā apdrošināšanas polise un salīdzini dažādus variantus gan no sava, gan citiem apdrošinātājiem.

← Visi Bloga Raksti