Latvijas apdrošināšanas tirgus pārskats 2023. gada pirmie 2 ceturkšņi

Novembris 2023Pārskats par 2023. gada 2 ceturkšņiem apdrošināšanas tirgū Latvijā.

Dzīvības apdrošināšana

Kopējās parakstītās prēmijas: 111,984,264 EUR, kas ir par 8% mazāk nekā 2022. gadā.


Izmaksātās atlīdzības: 97,197,584 EUR, kas ir par 9% mazāk nekā 2022. gadā.


Nedzīvības apdrošināšana

Kopējās parakstītās prēmijas: 450,653,779 EUR, kas ir par 22% vairāk nekā 2022. gadā.


Izmaksātās atlīdzības: 245,690,170 EUR, kas ir par 15% vairāk nekā 2022. gadā.


grafisks kopsavilkums par Latvijas nedzīvības apdrošinātāju parakstītajām prēmijām 2023. gada pirmajā pusgadā

Balcia Insurance SE

Parakstītās prēmijas: 64,216,488 EUR (+60%).

Izmaksātās atlīdzības: 30,806,893 EUR (+60%).

Izceļas ar strauju prēmiju un atlīdzību pieaugumu.

BALTA

Parakstītās prēmijas: 87,293,777 EUR (+24%).

Izmaksātās atlīdzības: 41,627,464 EUR (+18%).

Stabils pieaugums gan prēmijās, gan atlīdzībās.

Baltijas Apdrošināšanas Nams

Parakstītās prēmijas: 12,221,338 EUR (+23%).

Izmaksātās atlīdzības: 6,673,813 EUR (+37%).

Konsekvents pieaugums abās kategorijās.

BTA Baltic Insurance Company

Parakstītās prēmijas: 148,158,677 EUR (+12%).

Izmaksātās atlīdzības: 85,423,868 EUR (+7%).

Viens no lielākajiem tirgus dalībniekiem ar stabilu pieaugumu.

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Parakstītās prēmijas: 38,132,512 EUR (+20%).

Izmaksātās atlīdzības: 22,756,242 EUR (+17%).

Ievērojams pieaugums gan prēmijās, gan atlīdzībās.

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

Parakstītās prēmijas: 20,915,070 EUR (+18%).

Izmaksātās atlīdzības: 12,437,945 EUR (-21%).

Prēmiju pieaugums, bet samazinājums atlīdzībās.

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle

Parakstītās prēmijas: 24,912,372 EUR (+16%).

Izmaksātās atlīdzības: 17,038,903 EUR (-3%).

Neliels pieaugums prēmijās, nedaudz samazinātas atlīdzības.

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Parakstītās prēmijas: 32,009,797 EUR (+19%).

Izmaksātās atlīdzības: 16,149,515 EUR (+30%).

Stabils pieaugums abās pozīcijās.

Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Parakstītās prēmijas: 19,583,250 EUR (+32%).

Izmaksātās atlīdzības: 11,929,200 EUR (+34%).

Nozīmīgs pieaugums gan prēmijās, gan atlīdzībās.

Telia Forsakring AB filiāle Latvijā

Parakstītās prēmijas: 3,210,498 EUR (+26%).

Izmaksātās atlīdzības: 846,327 EUR (+30%).

Stabils, bet mērens pieaugums.


Galvenie Secinājumi

Dzīvības apdrošināšanas nozarē kopējās parakstītās prēmijas un izmaksātās atlīdzības samazinājās, taču ārvalstu tirgū tika novērots neliels pieaugums. Nedzīvības apdrošināšanas nozarē gan prēmiju, gan atlīdzību apjoms ievērojami pieauga, īpaši Latvijas tirgū.

Apdrošināšanas tirgus tendences tā pat kā ārzemēs, tā arī Latvijā ietekmē dažādi faktori, tostarp ekonomiskie un ģeopolitiskie apstākļi, regulējumu izmaiņas un patērētāju uzvedība.

Pilns 2023. gada pirmā pusgada pārskats, kā arī citu gadu apdrošināšanas tirgus rādītāji pieejami Latvijas apdrošinātāju asociācijas mājaslapas sadaļā Tirgus dati.

← Visi Bloga Raksti