Latvijas apdrošināšanas tirgus pārskats 2023. gada 1. ceturksnisPārskats par 2023. gada 1. ceturkšņa apdrošināšanas tirgus rādītājiem Latvijā.

Apdrošināšanas tirgus dati Latvijā 2023. gada pirmajā ceturksnī liecina par daudzveidīgu tirgus dinamiku, kuru aktīvi veido dažādi dzīvības un nedzīvības apdrošinātāji.


kaudze ar 20 nomināla eiro banknotēm un saspraude ar 100 eiro banknoti

Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšanas sektorā kopējās parakstītās prēmijas samazinājās par 8%, sasniedzot 60 219 248 eiro. Kritums būtiskāks bija Latvijas tirgū, kur prēmijas samazinājās par 12% līdz 42 230 373 eiro. Tomēr ārvalstīm parakstīto prēmiju apjomam ir vērojams pieaugums par 5%, kopā sasniedzot 17 988 875 eiro.

Runājot par izmaksātajām atlīdzībām, dzīvības apdrošinātāji kopumā izmaksāja 51 538 765 eiro, kas liecina par būtisku kritumu par 23% salīdzinājumā 2022. Gada pirmo ceturksni. Izmaksāto atlīdzību apjoms Latvijā samazinājās par 21% līdz 37 140 048 eiro, savukārt ārvalstīs izmaksāto atlīdzību summa samazinājās par 28% līdz 14 398 717 eiro.

Jāatzīmē, ka SEB Life and Pension Baltic uzrādīja 4% prēmiju pieaugumu, sasniedzot 22 604 075 eiro, savukārt ārvalstu prēmijas palielinājās par 5% līdz 17 972 966 eiro. Kopējā izmaksāto atlīdzību summa samazin;ajusies par 40% līdz 21 264 414 eiro.


Nedzīvības apdrošināšana

Pretstatā dzīvības apdrošināšanas sektoram, nedzīvības apdrošinātāju kopējās parakstītās prēmijas summa palielinājās par 25%, sasniedzot 235 203 473 eiro. Parakstīto prēmiju summa Latvijā 154 865 254 eiro un ārvalstīs 80 338 219 eiro.

Pieauga arī atlīdzību izmaksas no nedzīvības apdrošinātājiem, sasniedzot 126 074 689 eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2022. gada 1. ceturksnī. Latvijā pieaugums bija 15% (83 295 244 eiro), savukārt ārvalstīs tas bija nedaudz lielāks - 22% (42 779 444 eiro).

Balcia Insurance SE uzrādīja ievērojamu prēmiju pieaugumu par 59% līdz 36 804 233 eiro. Arī tās kompensāciju izmaksas pieauga par 36% līdz 13 773 023 eiro.


Kopējais sniegums

Apdrošināšanas tirgus kopējais sniegums Latvijā 2023. gada pirmajā ceturksnī bija samērā stabils. Kopējās apdrošināšanas sabiedrību parakstītās prēmijas palielinājās par 17% līdz 295 422 721 eiro. Tajā pašā laikā kopējās atlīdzības pieauga par salīdzinoši pieticīgiem 2% līdz 177 613 454 eiro.

Apdrošināšanas nozares noturību vēl vairāk izceļ tās konsekventais sniegums gan valstī, gan ārvalstīs. Apdrošinātāji dinamiski pielāgo savus biznesa modeļus un stratēģijas, lai labāk reaģētu uz mainīgajām tirgus tendencēm un prasībām, tādējādi radot pamatu ambiciozam 2023. gadam Latvijas apdrošināšanas nozarē.


Šajā pārskatā ir novērotas dažas interesantas tendences un datu punkti, kurus ir vērts izcelt:

Lai gan šie punkti ir interesanti, tie ir tikai daļa no lielākas bildes. Apdrošināšanas tirgus tendences ietekmē dažādi faktori, tostarp ekonomiskie apstākļi, regulējuma izmaiņas un patērētāju uzvedība.


Parakstītas prēmijas


Izmaksātās kompensācijas


Kopējās visu Latvijā strādājošo apdrošināšanas sabiedrību parakstītās prēmijas bija 197 095 627 eiro Latvijā un 98 327 094 eiro ārvalstīs. Kopējā izmaksāto atlīdzību summa bija 120 435 292 eiro Latvijā un 57 180 171 eiro ārvalstīs.

Datos iekļauti rezultāti no 4 Latvijā strādājošiem riska apdrošinātājiem (Balcia, Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams, un BTA Baltic), 6 ārvalstu riska apdrošinātājiem, kuriem ir filiāles Latvijā (Compensa, ERGO, Gjensidige, If P&C Insurance, Swedbank P&C, Telia Forsakring), 2 dzīvības apdrošinātājiem (CBL Life un SEB Life and Pension Baltic), un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāji (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life un Swedbank Life).

Pilns 2023. gada pirmā ceturkšņa pārskats, kā arī citu gadu apdrošināšanas tirgus rādītāji pieejami Latvijas apdrošinātāju asociācijas mājaslapas sadaļā Tirgus dati.

← Visi Bloga Raksti